English text is visible below the pictures

Deutsche text steht under den bilder

Le texte Francais est sous les photosChassisnummer 378

Kleur: Lapisgrijs
Kilometerstand: 167000 (aantoonbaar via buitenlandse autopas)


Wederom een echte 'Barnfind'......

Alhoewel je een Figaro die 14 jaar in een droge garage opgeslagen heeft gestaan eigenlijk een 'Hidden treasure find' zou moeten noemen.


In 2005 is deze Lapisgrijze Figaro vanuit Japan naar de UK verscheept met een tellerstand van 120000 km. Daar heeft hij 5 jaar gereden en 40000km (aantoonbaar via oude APK’s) vreugde gegeven aan de eigenaar om vervolgens in 2010 in een droge opslagloods geplaatst te worden….Onze speurneuzen die door heel Europa altijd op zoek zijn naar bijzondere Figaros kwamen deze tegen via-via….Wat krijg je als je een Figaro 14 jaar stalt?? (Zelfs in een droge loods)Welnu; heeel veeel spinnen en webben onder de motorkap en onderstel, muizen die woonden in het luchtfilterhuis, roestige remschijven, remtrommels en schokbrekers, schimmel aanslag in het interieur, vierkante banden met droogtescheuren, oude schrale benzine, defecte benzinepomp, kapotte accu, etc, etc.We hebben hem niet durven starten en hebben eerst groot onderhoud uitgevoerd met nieuwe distributieriem, spanner en waterpomp, verse olie en filters, nieuwe bougies, tank afgetapt, nieuwe pomp ingebouwd, nieuwe remschijven, remblokken, remschoenen, remtrommels achter, schokbrekers rondom, nieuwe accu erin, alle modificaties uitgevoerd en voila, we hebben weer een goed lopende Figaro!!!Toen het interieur aangepakt, alles chemisch gereinigd, gordels gereinigd, leren stoelen en achterbank (in zeeer mooie staat!) gereconnolised, heeft nog een origineel onbeschadigd dashboard! Dak is in 2005 vervangen en lijkt wel of het nooit open is geweest, ziet er nog als nieuw uit!!!

Verder is het chroom allemaal in zeer goede staat en de onderzijde is in 2005 al behandeld en nog steeds in heel goede staat!Het lakwerk is nog origineel en, na een uitgebreide was/polijstbeurt, in verbluffend goede staat.


Dus dan staat er ineens een heel knappe Figaro klaar voor een nieuwe eigenaar!!!


Tegen meerprijs kan de auto voorzien worden diverse audiosystemen, van modern digitaal tot originele Clarion Radio-CD spelers en zelfs een upgrade versie met USB aansluiting, nieuwe CD speler en hoofdtelefoonaansluiting. Het topmodel heeft zelfs een bluetooth carkit ingebouwd voor hands-free bellen.

Uiteraard zijn al onze aanpassingen toegepast op deze Figaro, dus aangepast motormanagement, elektrische ramen modificatie, Zekeringenkast aangepast, waterhuishouding herzien, distributie en waterpomp vervangen, centrale vergrendeling ingebouwd, nieuwe deurspeakers, radio frequenties aangepast, etc, etc.

Wordt geleverd met een 2 jarige APK afgenomen door de RDW zelf en fraaie 'oud blauwe' decoratieplaten*


€ 10999 euro

De belastingsticker 'verraad' het laatste jaar dat hij gereden heeft....

Chassis number 378

Color: Lapis gray
Mileage: 167,000 (demonstrable via foreign car pass)Another real 'Barnfind'......

Although you should actually call a Figaro that has been stored in a dry garage for 14 years a 'Hidden treasure find'.In 2005, this lapis gray Figaro was shipped from Japan to the UK with an odometer reading of 120,000 km. It was driven there for 5 years and 40,000 km (demonstrable via old MOTs) gave the owner joy and was then placed in a dry storage shed in 2010...
Our detectives, who are always looking for special Figaros throughout Europe, came across this through...
What do you get if you store a Figaro for 14 years? (Even in a dry warehouse)
Well now; lots of spiders and webs under the hood and undercarriage, mice that lived in the air filter housing, rusty brake discs, brake drums and shock absorbers, mold deposits in the interior, square tires with drought cracks, old stale petrol, defective petrol pump, broken battery, etc, etc.
We did not dare to start it and first carried out major maintenance with new timing belt, tensioner and water pump, fresh oil and filters, new spark plugs, tank drained, new pump installed, new brake discs, brake pads, brake shoes, rear brake drums, shock absorbers all around, new battery In it, all modifications were made and voila, we have a well-running Figaro again!!!
Then the interior was tackled, everything was chemically cleaned, belts cleaned, leather seats and rear seat (in very nice condition!) were reconnolised, it still has an original, undamaged dashboard! Roof was replaced in 2005 and looks like it has never been opened, still looks like new!!!


Furthermore, the chrome is all in very good condition!
The paintwork is still original and, after extensive washing/polishing, in stunningly good condition.So suddenly there is a very handsome Figaro ready for a new owner!!!At an additional cost, the car can be equipped with various audio systems, from modern digital to original Clarion Radio-CD players and even an upgraded version with USB connection, new CD player and headphone connection. The top model even has a Bluetooth car kit built in for hands-free calling.

Naturally, all our adjustments have been applied to this Figaro, so adjusted engine management, electric windows modification, fuse box adjusted, water management revised, distribution and water pump replaced, central locking installed, new door speakers, radio frequencies adjusted, etc, etc.

Comes with a 2-year MOT approved by the RDW itself and beautiful 'old blue' decoration plates*€10999 eurosFahrgestellnummer 378

Farbe: Lapisgrau
Kilometerstand: 167.000 (nachweisbar durch ausländischen Autopass)Ein weiterer echter Scheunenfund......

Wobei man einen Figaro, der 14 Jahre lang in einer trockenen Garage gelagert hat, eigentlich als „verborgenen Schatzfund“ bezeichnen müsste.Im Jahr 2005 wurde dieser lapisgraue Figaro mit einem Tachostand von 120.000 km von Japan nach Großbritannien verschifft. Es wurde dort 5 Jahre lang gefahren und 40.000 km (nachweisbar durch alte TÜV-Prüfungen) bereiteten dem Besitzer Freude und wurden dann im Jahr 2010 in einen trockenen Lagerschuppen gestellt...
Unsere Detektive, die in ganz Europa immer auf der Suche nach besonderen Figaros sind, sind hierauf aufmerksam geworden...
Was bekommt man, wenn man einen Figaro 14 Jahre lang lagert? (Auch in einem trockenen Lager)
Na dann; jede Menge Spinnen und Spinnweben unter Motorhaube und Unterboden, Mäuse, die im Luftfiltergehäuse hausten, rostige Bremsscheiben, Bremstrommeln und Stoßdämpfer, Schimmelablagerungen im Innenraum, eckige Reifen mit Trockenrissen, altes abgestandenes Benzin, defekte Benzinpumpe, defekte Batterie usw. usw.
Wir trauten uns nicht, es zu starten und führten zunächst eine große Wartung mit neuem Zahnriemen, Spannrolle und Wasserpumpe, frischem Öl und Filtern, neuen Zündkerzen, Tank entleert, neue Pumpe eingebaut, neue Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremsbacken, hinten durch Bremstrommeln, Stoßdämpfer rundum, neue Batterie Darin wurden alle Modifikationen vorgenommen und voilà, wir haben wieder einen gut laufenden Figaro!!!
Anschließend wurde der Innenraum in Angriff genommen, alles chemisch gereinigt, Gurte gereinigt, Ledersitze und Rückbank (in sehr schönem Zustand!) neu überprüft, es hat immer noch ein originales, unbeschädigtes Armaturenbrett! Das Dach wurde 2005 ersetzt und sieht aus, als wäre es nie geöffnet worden, es sieht immer noch aus wie neu!!!


Darüber hinaus ist das Chrom in sehr gutem zustand!
Der Lack ist noch original und nach ausgiebigem Waschen/Polieren in erstaunlich gutem Zustand.Plötzlich gibt es einen sehr hübschen Figaro, der für einen neuen Besitzer bereit ist!!!Gegen Aufpreis kann das Auto mit verschiedenen Audiosystemen ausgestattet werden, von modernen digitalen über originale Clarion-Radio-CD-Player bis hin zu einer Upgrade-Version mit USB-Anschluss, neuem CD-Player und Kopfhöreranschluss. Das Topmodell verfügt sogar über ein integriertes Bluetooth-Car-Kit zum Freisprechen.

Natürlich wurden alle unsere Anpassungen auf diesen Figaro angewendet, also angepasstes Motormanagement, Änderung der elektrischen Fensterheber, angepasster Sicherungskasten, überarbeitetes Wassermanagement, Austausch der Verteiler- und Wasserpumpe, Einbau der Zentralverriegelung, neue Türlautsprecher, angepasste Radiofrequenzen usw. usw .

Kommt mit einem 2-Jahres-TÜV, der vom RDW selbst genehmigt wurde, und wunderschönen „altblauen“ Zierschildern*10999 Euro


Numéro de châssis 378

Couleur : Gris lapis
Kilométrage : 167 000 (démontrable via un pass voiture étranger)Un autre vrai 'Barnfind'......

Bien qu'il faille en réalité qualifier un Figaro qui a été stocké dans un garage sec pendant 14 ans de « trouvaille de trésor caché ».En 2005, ce Figaro gris lapis a été expédié du Japon au Royaume-Uni avec un kilométrage de 120 000 km. Elle y a roulé pendant 5 ans et 40 000 km (démontrables via d'anciens CT) ont fait le bonheur du propriétaire et ont ensuite été placées dans un hangar de stockage à sec en 2010...
Nos détectives, toujours à la recherche de Figaros spéciaux dans toute l'Europe, sont tombés dessus grâce à...
Qu'obtient-on si l'on stocke un Figaro pendant 14 ans ? (Même dans un entrepôt sec)
Bien maintenant; beaucoup d'araignées et de toiles sous le capot et le train de roulement, des souris qui vivaient dans le boîtier du filtre à air, des disques de frein, des tambours de frein et des amortisseurs rouillés, des dépôts de moisissure à l'intérieur, des pneus carrés fissurés par la sécheresse, de la vieille essence éventée, une pompe à essence défectueuse, batterie cassée, etc.
Nous n'avons pas osé le démarrer et avons d'abord effectué un gros entretien avec courroie de distribution, tendeur et pompe à eau neufs, huile et filtres neufs, bougies neuves, réservoir vidangé, pompe neuve installée, disques de frein neufs, plaquettes de frein, mâchoires de frein, arrière tambours de frein, amortisseurs tout autour, batterie neuve. Dedans, toutes les modifications ont été apportées et voilà, nous avons à nouveau un Figaro qui roule bien !!!
Ensuite l'intérieur a été abordé, tout a été nettoyé chimiquement, les ceintures ont été nettoyées, les sièges en cuir et la banquette arrière (en très bon état !) ont été reconnus, il a toujours un tableau de bord d'origine en bon état ! Le toit a été remplacé en 2005 et semble n'avoir jamais été ouvert, il a toujours l'air neuf !!!


De plus, les chromes sont tous en très bon état!
La peinture est toujours d'origine et, après de nombreux lavages/polissages, elle est en incroyablement bon état.Et voilà qu'un très beau Figaro est prêt à accueillir un nouveau propriétaire !!!Moyennant un coût supplémentaire, la voiture peut être équipée de divers systèmes audio, du numérique moderne aux lecteurs CD Clarion Radio d'origine et même une version améliorée avec connexion USB, nouveau lecteur CD et connexion casque. Le modèle haut de gamme intègre même un kit voiture Bluetooth pour les appels mains libres.

Bien entendu, tous nos réglages ont été appliqués sur ce Figaro, donc gestion moteur ajustée, modification vitres électriques, boîte à fusibles ajustée, gestion de l'eau révisée, distribution et pompe à eau remplacées, verrouillage centralisé installé, nouveaux haut-parleurs de porte, fréquences radio ajustées, etc, etc. .

Livré avec un CT de 2 ans approuvé par le RDW lui-même et de belles plaques de décoration « vieux bleu »*10999€